Šta je Esperanto?

To je međunarodni jezik!

Esperanto je stvoren da bi omogućio lakše i ravnopravnije sporazumevanje među ljudima raznih nacionalnosti. Više od sto godina svestranog praktič nog korišćenja učinili su ga u sadašnjosti živim jezikom, sposobnim da izrazi bilo koju oblast ljudske misli.

To je jezik prijateljstva!

Esperanto ne pripada ni jednom narodu u potpunosti, on služi svima koji žele njime da se koriste. On je neutralan i podjednako otvoren za kulturu velikih i malih naroda.

Lak za izučavanje!

Zahvaljujući prostoj i logičnoj gramatici, međunarodno poznatoj leksici i genijalnom formiranju reč i koje omogućava da se iz osnovnih elemenata gradi ogromna količina novih reč, esperanto je izvanredno lak za izučavanje. U proseku na učenje esperanta troši se 10 puta manje vremena nego na učenje drugih jezika.

Zašto Vam je potreban Esperanto?

Prijatelji u celom svetu!

Moći ćete da se dopisujete sa ljudima koji žive na raznim kontinentima. Ako volite da putujete moći ćete da koristite 'Pasporta servo', sistem koji objedinjuje stotine ljudi, u desetinama zemalja, koje će Vas besplatno primiti u svoj dom i pomoći da se upoznate sa njihovim gradom i zemljom.

Učestvujte na međunarodnim esperanto susretima u vašoj zemlji ili van granica, npr. na svetskom esperantskom kongresu ili svetskom omladinskom kongresu koji se održavaju svake godine u različitim zemljama i čine nezaboravan dozivljaj za hiljade učesnika.

Srešcete se sa drugim kulturama u zaista međunarodnoj sredini: Esperanto vlada značajnom orginalnom literaturom i prevedenom sa mnogo jezika, na njemu se izdaju časopisi i emituju radio emisije.

Esperanto - jezik za Vas!

Udžbenici većpostoje na većini jezika i tako je esperanto postao pristupačan, Vi ga možete izučavati samostalno ili na posebnim kursevima. Vrlo je verovatno da se u Vasoj neposrednoj blizini organizuju kursevi esperanta.

Obratite se za pomoć najbližem esperanto klubu, Esperantskoj omladini Srbije ili pišite Svetskoj omladinskoj esperanto-organizaciji (TEJO) koja ima članove u više od 100 zemlja sveta. Mi ćemo Vam rado dati dopunsku informaciju ili, ukoliko smo u mogućnosti, pomoći.  

Početak strane