Esperantska omladina Srbije (EOS) ili Serba Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO) osnovana je novembra 1993. godine. Jula 1995. na Svetskom omladinskom kongresu u Sankt Peterburgu primljena je u punopravno članstvo u Svetskoj esperantskoj omladinskoj organizaciji.

 

Naš izvršni odbor čine:

Koordinator: Ćirić Zoran zciric@eunet.yu
Kuzmanović Rade rade7@aim.ac.yu
Vukadinović Melina melina@eunet.yu
Bogoslavljević Jadranka
Pigl Ana pigla@aim.ac.yu
Pigl Katarina piglk@aim.ac.yu
Stanojević Bojan bojandst@eunet.yu
 

Od nasih članova Rade Kuzmanović je član Komiteta A, a Zoran Ćirić član Komiteta C Svetske Esperantske Omladinske Organizacije - TEJO

Do početka ove godine mi smo imali predsedništvo zajedno sa predsednikom i upravnim odborom. Ali smo zaključilida to i ne funkcionišemo baš kako bi trebalo. Tako smo se rešili na ovu promenu. Nadmo se da će sada biti bolje...