Turistička valorizacija Povlena

 

U periodu od 01.08.06.08.1995. godine, članovi grupe za društvenu geografiju GID-a su uz pomoć stručnih saradnika realizovali su terensku fazu turizmološkog istraživanja planine Povlen.

Povlen se nalazi u Zapadnoj Srbiji na tridesetak kilometara jugozapadno od Valjeva. Pripada vencu Podrinsko-valjevskih planina koji počinje iznad Banje Koviljače i prostire se ka jugoistoku. Sa 1347m visine, predstavlja najviši planinski masiv u okviru pomenutog venca.

Prilikom istraživanja korisćena je metoda terenske obzervacije koja podrazumeva inventarizaciju postojećeg stanja i registrovanje potencijalnih mogućnosti razvoja. Metodom analize uz konsultovanje postojeće lierature, a posebno statističke dokumentacije, obezbeđena je ocena mogućnosti razvoja turizma i orijentacione potrebe turističkih kapaciteta, čiju je vrstu i teritorijalni raspored potrebno uskladiti sa prostornim specifičnostima Povlena. Metoda komparacije sa prostorima Tare, Zlatibora i Kopaonika, poslužila je da se iznađe najoptimalnija koncepcija razvoja turizma u okviru koje će se posebna pažnja posvetiti problemu zaštite životne sredine.

Može se reći da na Povlenu postoje optimalni uslovi za razvoj turizma. Ovaj stav potvrđuje izvanredan geografski položaj ovog prostora, osobenost reljefa, klimatska svojstva, hidrografske raznolikosti, svojstva žive prirode, bogatstvo antropogenih faktora i dr. S' obzirom na visinu i stimulativno-sedativni klimat, na Povlenu je moguć razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma. Specifična umereno-planinska klima i povećana količina padavina, kao i duže zadržavanje snežnog pokrivača, pogoduju razvoju zimskog sportsko-rekreativnog turizma.

Poseban naglasak se stavlja na činjenicu da razvoj turizma mora biti integralan, odnosno sa osloncem na razvoj i susednih, poznatih turističkih motiva. Takođe veoma značajno mesto u budućem razvoju turizma mogu imati vikend i izletnički turizam s obzirom na povoljno odstojanje velikih gradskih i industrijskih centara (Beograd, Valjevo...).

U toku je izgradnja hidroakumulacije "Rovni", koja se nalazi na desetak kilometara jugozapadno od Valjeva, te tako u neposrednoj blizini Povlena, Jablanika i Medvednika nastaje novo jezero koje takođe nameće potrebu da se što egzaktnije sagledaju turistički potencijali ovog prostora. Možda će čak Povlen ugroziti Divčibare na kojima je bio skoncentrisan skoro sav dosadašnji turistićki promet Valjevskih planina. Možda...

U programu razvoja turizma za naredni period, analitičko-sintetičkim svođenjem činjenica, predložice se projekcija razvoja turističko-ugostiteljskih kapaciteta, njihov razmeštaj, neophodna investiciona sredstva, nosioci investiranja, kao i društveno-ekonomski efekti razvoja turizma. U tom smislu posebna pažnja biće posvećena sistemu nadzora projektovanog razvoja u cilju očuvanja i zaštite životne sredine, jer planirani razvoj mora sagledavati sve pozitivne i negativne uticaje koje će turizam imati na životnu sredinu.

Transformacija prostora se stoga mora bazirati na načelu aktivne zaštite prirode, kako bi se predupredili eventualni negativni efekti i postigla optimalna ravnoteža između zdrave prirodne sredine i uvećanog turističkog prometa.

Jelena Srecković