Godisnja skupstina FoEE i prekonferencija "East-East, East-West"
Ohrid, Makedonija

Od 26. do 29.01.1996.godine odrzane su pre-konferencija "Istok-Istok, Istok-Zapad" i redovna godisnja skupstina organizacije FoEE. Pre-konferenciji su prisustvovali predstavnici 38 evropskih zemalja. Nasu zemlju su predstavljali Vlada Matic i Milan Orlovic u ime MIS-a i GID-a.

Posebno interesantna radionica za Jugoslaviju je bila tzv. Balkanska radionica, na kojoj smo izneli cinjenicno stanje u Jugoslaviji kao i planove odredjenog broja NGO u narednom periodu.

Redovne godisnja skupstina FoEE bila je zatvorenog karaktera, te nismo prisustvovali zasedanju. Prema podacima koje smo dobili od nasih prijatelja iz Saveza ekologa Makedonije, na zasedanju je razmatran budzet za 1995. i 1996. god., kao i prijem novih clanica u FoEE (Makedonija, Rumunija, Ukrajna i Majdarska). Zemlje poput Jugoslavije, Rusije, Moldavije i Gruzije, moraju sacekati svoj red.

Milan Orlovic