Mirovna konferencija balkanskih nevladinih organizacija-Tivat

Skup je odrzan u Tivtu od 03.10. do 06.10.1996. godine, pod organizacijom Jugoslovenske lige za mir, odbora za Crnu Goru. Konferencija je okupila oko 40 predstavnika nevladinih organizacija iz Grcke, Bugarske, Albanije, Srbije i Crne Gore koji su razgovarali na temu "Balkan, Mir i Saradnja".

Prva dva dana bila su radnog karaktera. Culo se dosta manje poznatih cinjenica iz istorije balkanskih zemalja, ali i mnogo vise konkretnih predloga koji bi vodili cvrscem povezivanju i boljoj saradnji medju nevladinim organizacijama Balkana. Poslednjeg, treceg dana, realizovano je krstarenje boko-kotorskim zalivom. Ucesnici konferencije imali su retku priliku da posmatraju "Nevestu Jadrana" sa jedrenjaka "Jadran" - skolskog broda ratne mornarice Vojske Jugoslavije.

Uspostavljeni su mnogobrojni novi kontakti, sklopljeni mnogi dogovori za dalju saradnju, a na samom kraju usvojen je i tekst "Poruka Mira".

Vlada Matic