Godisnja skupstina YEE -Frajburg, Nemacka

Frajburg, nemacki univerzitetski grad, je za novogodisnje praznike bio steciste ekologa i istrazivaca Evrope. Jugoslaviju, tj."Mandu", GID i MIS, su predstavljali Šura, Jefta, Dusica i Jelena. Kongres je, uz tri slicne, paralrlne manifestacije, okupio oko 1500 ucesnika. Kongres se bavio urbanom ekologijom, alternativnim energijama. Doprinos koji su Jelena i Dusica dale GID-u, bio je uocjiv vec par mesici kasnije, kada su MIS i GID dobili poziv od YEE da se uclane u ovu medjunarodnu organizaciju. Hvala Dusici i Jeleni!

Milan Orlovic