YU GIS '96

Dokaz da se i u geografiji uvode nove tehnologije, a posebno primena racunara je prvi jugoslovenski skup o GIS tehnologijama: "GIS - STANJE I PERSPEKTIVE" koji se odrzao 14. i 15. marta 1996 godine u Beogradu. Organizatori ovog skupa su bile nase najpoznatije geografske i druge institucije, koje su istovremeno i najvise uradili na primeni GIS-a kod nas. Skup je bio tematski podeljen na devet celina: Naucna zasnovanost GIS tehnologija, Institucionalizacija, Edukacija, Standardizacija, Baze podataka, Metodoloske osnove GIS-a, Hardversko i softversko okruzenje, Primena GIS-a u Jugoslaviji i Primena GIS-a u vodoprivredi. Prezentovano je ukupno 62 rada, a izdat je i zbornik radova. Na kraju skupa je odrzan okrugli sto.

I GID-ovi clanovi Zoran Tanasijevic i Vladimir Manic su uzeli ucesce u radu sa jednim radom. Na skupu su predstavili racunarski program za hidrolosku statistiku "REKE". Ucesce je imalo dobar odjek i iskorisceno je uspostavljanje kontakata sa ostalim ucesnicima.

Vladimir Manic