Rajac i njegova Geomorfologija
(Kurs iz geomorfologije za srednjoskolce)

Uvod

Dosadasnja istrazivanja geomorfologije Rajca predstavljaju bogato iskustvo koje do sada nije sistematizovano u detaljniju studiju, niti prezentovano sirom auditorijumu. Ova geomorfoloska celina u neposrednoj blizini Ljiga predstavlja ogledno podrucije za proucavanje kraske erozje zbog neposredne blizine Beogradu i razvijenosti kraskih oblika. Posto su clanovi GID-a upaznati sa edukativnom vrednoscu ovog mini kraskog terena, postoji potreba za prezentovanjem njegovih vrednosti nasim mladjim clanovima. U skladu sa tim podnosimo prdlog projekata koji se odnosi na promotivnu i edukativnu aktivnost GID-a.

Cilj

Kurs na Rajcu bazira se ne samo na obilasku terena radi predstavljanja kraskih objekata, nego i na upoznavanja mladjih clanova sa metodologijom terenskih istrazivanja u geomorfologiji krasa. Rad kampa bi se odvijao kroz vise aktivnosti i to :

  1. obilaske i upoznavanje terena putem terenskih istrazivanja,
  2. kabinetski rad (analize, diskusije, obrada kartografskog materijala i sl), predavanja strucnjaka razlicitih profila koji bi govorili o vrednosti krasa sa razlicitih aspekata(biolozi, hidrolozi, turizmolozi i sl).

Po zavrsetku kursa svi ucesnici bi bili osposobljeni za terenski rad u geomorfologiji krasa.

Dinamika rada

Kamp ce biti realizovan u periodu april-maj 1997. godine. i to kao prosirena vikend akcija(cetvrtak-ponedeljak). Trajace 5 dana. Dolazak ucesnika u dom na Rajcu, gde ce biti smesteni, se ocekuje u cetvrtak pre podne, a odlazak u ponedeljak posle dorucka. Precizan datum pocetka akcije bice naknadno odredjen u skladu sa dinamikom realizacije projekta i u skladu sa vremenskim uslovima

Rad u kampu ce se obavljati po sledecoj proceduri: pre podne predavanje (alternativno drugi oblici kabinetskog rad, po podne obilazak terena i rad na terenu.

Bice organizovano 4 predavanja i to iz oblasti

  1. geomorfologije krasa,
  2. hidrologije krasa,
  3. zivi svet krasa i
  4. covek i kras.

Ucesnici

U kampu ce ucestvovati do 10 srednjoskolaca i osnovnoskolaca. Predavaci ce biti nasi strucni saradnici i stariji istrazivaci, koji su se bavili proucavanjem krasa ili pojav vezanih za ovaj oblik reljefa.. Do sada je saradnja ostvarena sa Geografskim fakultettom, Geografskim institutom, Istrazivackim drustvima clanovima MIS-a itd. Ukupan broj ucesnika: 15.

Rad kampa ce se vrsiti pod nadzorom podnosioca projekta.

Troskove puta do doma na Rajcu snose sami ucesnici. Putne troskove strucnih saradnika snosi organizator.

Podnosilac projekta
Vlada Djurkovic