Biljni i zivotinjski svet

Rajac poseduje karakteristicnu biogeografsku raznovrsnost. Ocuvani pejsazi, sirina horizonta sa mnostvom livada i proplanaka su samo jedan od elemenata te raznovrsnosti. Visoke sume, uglavnom cetinari, cine posebnu vrednost. Neki vegetacioni tipovi se vezuju za doline i padine, a drugi za povrsi i padinske strane, dok se u najvisim predelima javlja visoka planinska vegetacija. Preovladjuju sume bukve, hrasta, breze, jasena, cera a u najvisoj zoni se nalaze cetinari sa jelom i borom kao glavnim predstavnicima. Bogate i raznovrsne sume i proplanci ispresecani su cistim potocima i recicama. Isticu se povrsine sa socnom planinskom travom. Upravo bogatstvo livadskih povrsina i cini osnovu odrzavanja vec tradicionalne turisticke manifestacije pod nazivom "Kosidba na Rajcu".

Na rajackim livadama raste i veliki broj lekovitih biljaka.

Raznovrsna divljac (fazan, srndac, lisica, divlja svinja, zec, grlica i dr.) predstavlja posebnu prirodnu vrednost, a istovremeno i veoma atraktivan turisticki motiv.