Klima

Podneblje Suvoborskog Rajca ima odlike "blaze subalpijske" klime. Sa stanovista turisticke vrednosti klime u prvom redu dolazi do izrazaja njena zdravstveno-rekreativna komponenta. Stimulativno dejstvo klime omogucava oporavak i revitalizaciju i pogoduje lecenju bolesti pluca, disajnih puteva, neurovegetativnih poremecaja, stanja rekonvalescencije uopste i jacanju citavog organizma.


Temperatura vazduha
Za prikaz toplotnog stanja nekog prostora kao najreprezentativniji pokazatelj uzima se srednja mesecna i godisnja temperatura. Ona je pre svega rezultat opstih radijacionih i cirkulacionih procesa i neznatno se menja od godine do godine.
Srednje mesecne i godisnja temperatura vazduha u oC
Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Godisnja
Temperatura -1o,4 -0o.4 3o,2 9o,3 13o,4 17o,1 19o,0 20o,0 15o,8 10o,9 5o,9 1o,0 9o,5

Temperatura vazduha u toku letnjih meseci krece se od 14 do 17C a u zimskim od O do 3C. Srednja maksimalna temperatura dostize 20C na Rajcu i to u avgustu. Prosecne letnje temperature (za mesece VI,VII i VIII) su 18,7C, a prosecne jesenje (za mesece IX,X i XI) 8,4C. Prolecne temperature iznose 8,8C. Ovakva temperatura u prole}nom periodu uslovljena je vecim uticajem zapadnih i severnih vetrova, kao i otapanjem sneznog pokrivaca na okolnim planinama. Jesen je toplija od proleca za 2-3C. Septembar je topliji od maja za 5C, a oktobar od aprila za 1C. Poslednji jesenji mesec novembar topliji je od prvog meseca proleca, marta za 3C. Ovi podaci ukazuju da je moguce produzenje letnje turisticke sezone posebno u septembru i oktobru. Sa temperaturama iznad 10,0C ima oko 6 meseci godisnje na Rajcu.
Srednja minimalna temperatura vazduha iznosi -8,8C na Rajcu. Najniza temperatura je zabelezena Rajcu 24.I 1963. godine (-20,4C). U toku godine prosecno na Rajcu javi se oko 38 dana sa temperaturom nizom od 0C. Ovih dana najvise je u januaru (Rajac ima 14,3 dana sa temperaturom nizom od 0C). U zimskim mesecima ovih dana ima na Rajcu 32,3 (29,1%). Pocev od marta do oktobra nema ledenih danana Rajcu te ovaj period traje 7 meseci. Najveci broj mraznih dana na Rajcu iza januara (19,9) ima decembar (14,5C). Na Rajcu ima ukupno 46,2 mraznih dana, sto cini 76,6% ukupnog njihovog broja.
Na Rajcu je dana sa temperaturom od 20,1 do 25,0C bilo prosecno 33,6 godisnje. Letnji dani imaju prosecnu cestinu od 86,5 dana godisnje i javljaju se od marta do novembra.
Oblacnost

Maksimalna oblacnost je u decembru (7,7), a najmanja u avgustu (3,8), dok godisnja ne prelazi sest desetina pokrivenosti neba. Oblacnost u letnjim mesecima pokazuje minimalne vrednosti (avgust 3,8). Srednja godisnja oblacnost iznosi 5,7. U odnosu na jesenje, prolecni meseci se odlikuju nesto vecom oblacnoscu. Amplituda maksimalne i minimalne oblacnosti iznosi 3,9 za Rajac. Najkisovitiji meseci nemaju visoke srednje mesecne vrednosti oblacnosti, sto ukazuje da se padavine u njima izlucuju u vidu kratkotrajnih pljuskova. Godisnji tok srednje mesecne oblacnosti poklapa se sa srednjim mesecnim temperaturama, te najhladniji meseci u godini imaju i najvecu vrednost oblacnosti. Srednja mesecna oblacnost u prolece iznosi 5,9, najmanju vrednost ima jesen (5,3) a potom leto (4,4).


Podaci ukazuju da na Rajcu letnji meseci imaju i najveci broj vedrih dana - 29 dan, ali isto tako i jesenji meseci, sto omogucava produzenje turisticke sezone. Najmanji broj vedrih dana na Rajcu imaju decembar, februar, novembar. Najveci broj tmurnih dana imaju na Rajcu zimski meseci, dok jesenji imaju manje tmurnih dana od prolecnih meseci.
Padavine

Ukupna godisnja kolicina padavina iznosi za Rajac 884 mm. Maj je najvlazniji mesec u toku godine, Rajcu padne 137 mm padavina. Prosecna kolicina padavina u periodu maj-juli prelazi 100 mm i sa gledista turistickog boravka ovo nije najpovoljniji momenat, tim pre sto i avgust ima znatnu kolicinu padavina. Od maja do avgusta, izluci se skoro polovina ukupne godisnje kolicine taloga. Prolece se odlikuje vecom kolicinom padavina od jeseni, jer je u periodu maj-jun dejstvo barometarskih depresija najizrazenije. Najsuvlji mesec je februar, kada se padavine izlucuju uglavnom u vidu snega i kada padne cetiri puta manje padavina u odnosu na najvlazniji mesec. Obrazovanje jesenjih kisa je prouzrokovano vetrovima sa jugozapada koji donose vlagu sa Sredozemlja.(146) Posmatrajuci kolicinu padavina moglo bi se zakljuciti da leto predstavlja vlazniji period godine. Me|utim, iako se tada izluci veca kolicina padavina, leto je ipak godisnje doba sa najvecim brojem suncanih dana. Veca kolicina padavina uslovljena je povremenim prodorima vlaznih vazdusnih masa i to su mahom kratkotrajni pljuskovi. Ovakav nacin izlucivanja padavina ne predstavlja smetnju turistickom boravku, vec letnjim danima donosi osvezenje i rashla|uje vazduh.

Visina padavina na Rajcu
Meseci I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Godisnje
Visina padavina (mm) 59 44 64 81 137 109 108 72 66 48 71 71 884
Februar ima manje dana sa sneznim pokrivacem (6,6) u odnosu na mart (8,5). Prve obilnije snezne padavine su u decembru. Najveci broj dana sa sneznim pokrivacem ima januar 22,2, mesec sa najvecim brojem dana sa sneznim padavinama. Snezni pokrivac traje od druge polovine decembra do prve polovine marta 62,9 dana na Rajcu. Stanje je me|utim, nepovoljnije na Rajcu, s obzirom da je duzina trajanja sneznog pokrivaca manja. Debljina sneznog pokrivaca 46 cm na Rajcu. Maksimalna visina sneznog pokrivaca na Rajcu 1969. godine (88 cm).Prosecna visina sneznog pokrivaca na Rajcu iznosi svega 20 cm, pa mozemo konstatovati da postoje minimalni uslovi za razvoj skijaskih sportova.
Vetar

Na Rajcu je dominantniji juzni, a najre|e duva severoistocni vetar (17 dana, 1,3 bofora). Na Rajcu su tisine skoro tri puta re|e nego na Divcibarama, na primer, sto ukazuje da su na ovim prostorima prisutna stalna vazdusna strujanja.

Ruza
vetrova
Ruza vetrova za Rajac