Aleksanda Petrovic   Aleksandar
Petrović

Rođen 22. avgusta 1974.god. u Jagodini. Student II godine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U Geografskom istraživačkom društvu je od 1995.god. Aktivni je učesnik u radu grupe za fizičku geografiju i trenutno (mandat 1996/'97.) je vršilac funkcije koordinatora ove grupe. U Mladim istraživačima Srbije od '91.god. i ujedno jedan od osnivača i bivši predsednik Mladih istraživača Jagodine. Polaznik ('92.) i sada mlađi saradnik Istraživačke stanice Petnice. Takođe aktivan član Akademskog speleološko-alpinističkog kluba u Beogradu, u okviru kojeg se bavi speleološkim istraživanjima. Prevashodno zainteresovan za geomorfološka istraživanja. Učestvovao na više terenskih akcija. U dosadašnjim istraživanjima bavio se problematikom vezanom za karst (površinske i podzemne oblike), geomorfološko kartiranje, krioglacijalne oblike reljfa i problematiku močvara.

Svi zainteresovani za profesionalni kontakt mogu se javiti na adrese:
Dositejeva S6/2
35000 Jagodina
035/ 227-714
Studentski grad 3-153
11170 N.Beograd
011/ 105-105 lok. 3153

e-mail: bebek@afrodita.rcub.bg.ac.yu
petrovic@gef.gef.bg.ac.yu