Igor Draskovic   Igor
Draškovic
Džigi

Rođen je 16.10.1978. godine u Beogradu. Živi u Sopotu gde je završio osnovnu školu. Po završenoj osnovnoj školi završio je gimnaziju u Mladenovcu i 1997. godine upisao Geografski fakultet u Beogradu.

U IS Petnicu prvi put je došao marta 1996. godine na seminar geografije; od tada je bio na 6 seminara geografije u IS Petnici. Njegova interesovanja vezana su za fizičku geografiju.

Član je GID-a od oktobra 1996. godine. Do sada nije učestvovao na akcijama koje je GID organizavao ali ce se uključiti.