Vlada Djurkovic   Vlada
Đurković

Rođen 12. 06. 1974. godine u Somboru. Završio Somborsku gimnaziju. Tokom srednješkolskog obrazovanja bio višestruki savezni prvak u pokretu "Nauku mladima" iz oblasti geografije. Polaznik Petnice od 1991. godine. Mlađi saradnik na programu geografije od 1993. kada je upisao Geografski fakultet u Beogradu. Član Geogrefskog istraživačkog društva i Srpskog geografskog drušva. Dobitnik diplome Srpskog geografskog društva 1996., kao student treće godine. Apsolvent geografskog fakulteta. Do sada obavio niz stručnih istraživanja kabinetskog i terenskog karaktera, a radovi su:

Moto: "...Spuštavah se ja niz vaše uže, umalo se uže ne pretrže. Od tada smo viši prijatelji u glavu mi pamet ućeraste".