Emilija Pantic   Emilija
Pantić

Rođena je 24. januara 1979. godine u Beogradu. Nakon završetka IX beogradske gimnazije "Mihailo Petrović- Alas" upisala je Prirodno-matematički fakultet u grupi Fizika na smeru teorijska i eksperimentalna fizika. Geografijom se bavi u okviru Istraživačke stanice Petnica od 1995. godine.

Aktivan je član Geografskog istraživačkog društva od iste godine.

Učestvovala je na akcijama: "Bački Monoštor '96" (sa projektom "Mogućnosti turističke aktivacije somborskog gravitacionog područija") i na kadrovskim seminarima MIS-a na Kopaoniku '96. godine.

U okviru IS Petnica radila je projekte: " Opšta informisanost stanovnika sela Petnica o meteorologiji" (letnji seminar '96. godine) i "Geomorfologija sliva reke Banje" (letnji seminar 1997. godine).

Na republičkom takmičenju pokreta "Nauku mladima" osvojila je II mesto sa projektom "Primena meteorologije u poljoprivredi SR Jugoslavije". Predmeti interesovanja u oblasti geografije su geomorfologija, klimatologija i meteorologija.

Moto: "...A u ruke Mandušića Vuka, svaka puška biće ubojita".