Jelena Lukovic   Jelena
Luković

Rođena je14.VII 1979. godine u Beogradu. Upisala je IV godinu X beogradske gimnazije "Mihajlo Pupin".

Od 1996. Godine je polaznik seminara geografije Istraživačke stanice Petnica i aktivan član Geografskog istraživačkog društva.

Učestvovala je na istraživačkim akcijama "Bački Monoštor- Sombor 1996.godine" (eko-škola) i "Jelašnička klisura" (jul 1997. godine sa radom "Klima Jelašnice"). U organizaciji "Kreativni i daroviti Srbije" bila je na radno-edukativnom kampu geografije na Kopaoniku (1997. godine sa radom "Klima Kopaonika kao turistička vrednost").

Na takmičenju pokreta "Nauku mladima" održanom 1997. godine je republički prvak iz oblasti geografije na temu "Klima Bačko-Monoštorskog rita sa aspekta turizma".

U okviru Istraživačke stanice Petnica bila je saradnik na Letnjoj naučnoj školi 1997. godine i iste godine na Letnjem seminaru geografije radila projekat "Geomorfologija sliva reke Banje".

Predmeti interesovanja u oblasti geografije su klimatologija i geomorfologija.

Moto: Govorim tiho i nosim medalju sa sobom!!!
"...Tvrd je orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, al˘ zube polomi".