Maja Matic   Maja
Matić

Živi u Beogradu gde je i rodjena 05.06.1979. god. Trenutno pohadja IV razred srednje ekonomske škole "Nada Dimić" u Zemunu. Planira da upiše žurnalistiku na FPN. Geografijom se bavi u okviru Istraživačke stanice Petnica od 1995. god. Aktivni je član Geografskog istraživačkog društva od 1995., a Istraživačkog društva "Vladimir Mandić-Manda" od 1996. god., od kada je i postala redovni učesnik na istraživačkim akcijama. Učestvovala je na nekoliko akcija i to : "Bački Monoštor '96/'97", "Leskovice '96" i "Jelašnica '97".

Projekti koje je radila:

Njena interesovanja vezana su za fizičku geografiju.