Mihajlo Cvetkovic   Mihajlo
Cvetković

Ro]en je 25.01.1979. godine u Nišu gde i danas živi. Završio je treću godinu gimnazije Stevan Sremac (prirodno-matematički smer). Voli terenski rad, fotografiju, i rad sa računarom.

U ISP došao prvi put 24.03.1996 i do sada ni jedan seminar geografije nije propustio. Član GID-a od 1996. Učestvovao na akcijama SOMBOR '96 (polaznik eko-škole) i JELAŠNICA '97. Pohađao školu geografije u Karatašu (OK.Đerdap) tema: Klima kao turistička vrednost Đerdapskog sektora. Radio na projektu u ISP: Zagađivači reke Banje.

Kontakt:Pariske Komune 9/8 18000 Niš, tel: 018/324-000.