Milan Orlovic   Milan
Orlović

Rođen 21. 09. 1973. u Beogradu. Završio je X beogradsku gimnaziju i trenutno je student III godine Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Od januara 1991. godine je polaznik programa geografije u Istraživačkoj stanici Petnica. Otprilike u isto vreme počinje da aktivno učestvuje u radu Mladih istraživača Srbije (počeo je u Društvu istraživača "V. M. Manda" iz Valjeva). U leto 1994. postaje mlađi saradnik Istraživačke stanice Petnica (angažovan uglavnom na programu geografije). 23. 08. 1994. bio je jedan od pokretača i ujedno osnivača Geografskog istraživačkog društva Srbije (GID), te njegov prvi predsednik (1994-1996.). Kao polaznik, te saradnik programa geografije ISP, odnosno član GID-a učestvovao u izradi projekata:

U Mladim istraživačma Srbije trenutno obavlja funkciju tehničog urednika Informativno-analitičkog centra i koordinatora međnarodnog radno-edukativnog kampa "Deliblatska peščara".