Vojkan Milosevic   Vojkan
Milošević

Rođen je 26. aprila 1979. godine u Nišu. Pohađa gimnaziju u Leskovcu gde stanuje u Domu učenika srednjih škola.

Pri Domu učenika postoji Klub mladih istraživača čiji je sekretar. Kao aktivni član Geografskog istraživačkog društva učestvovao je na akcijama Bački Monoštor '96" (istraživačka škola) i "Jelašnička klisura '97" (asistent na projektu Geomorfološka karta sliva Jelašničke reke). Rukovodio je istraživačkim projektom "Sijarinska Banja '97" i tamo radio na projektu Fotomonografija Sijarinske Banje sa okolinom u organizaciji Kluba mladih istraživača iz Leskovca.

U IS Petnica je polaznik seminara geografije od 1996. godine. Na letnjem seminaru geografije '97. radio Kartiranje zagađivača sliva reke Banje.

Kontakt adresa:
Kućna adresa: Klub mladih istraživača Leskovac
Vladimira Majakovskog 95/19 Kajmakčalanska 24
18 000 Niš, Jugoslavija 16 000 Leskovac, Jugoslavija
tel: 00 381 (0)18 545 204 tel: 00 381 (0)16 21 37 00
tel/fax: 00 381 (0)16 42 172