Ljubiša Zubac   Ljubiša
Zubac

Rođen 13.10.1972. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio u Kosovskoj Mitrovici sa orjentacijom na prirodne nauke. 1996. god. Završio Prirodno–matematički fakultet na odseku za geografiju sa prosečnom ocenom 9,11. Diplomski rad sa temom "Klimatske i bioklimatske karakteristike Kosovske Mitrovice sa okolinom" uspešno odbranjen sa ocenom 10. Iste godine započeo magistarske studije u Beogradu iz opšte fizičke geografije.

Od 1995. god. postaje redovni posetilac u ISP na seminarima geografije. Iste godine postaje mlađi saradnik u ISP. Uz brojne radove, predavanja i mentorstva bavio se i istraživačkim radovima. Do 1996. god. kada postaji stručni saradnik u ISP bio je saradnik na mnogim projektima.

Kontakt adresa:
K. Petra I L3/33, 38220 K. Mitrovica
tel: 028/28-438