Bajka o elektricitetu

Izložba o Teslinom stvaralaštvu počinje njegovom čudesnom "Bajkom o elektricitetu", u kojoj on s poetskim nadahnućem prikazuje kako je ljudski um u toku istorije postepeno prodirao u tajne elektriciteta. "Bajka" počinje od starog grčkog filosofa
Talesa iz Mileta i njegovih razmišljanja o zagonetnim iskrama, koje se javljaju trenjem ćilibara (elektron), do modernih istraživača: Džilberta, Franklina, Galvanija, Volte, Ersteda, Faradeja i Tesle.

Grupa Teslinih patenata iz oblasti proizvodnja, prenošenja i korišćenja polifaznih naizmeničnih struja iz perioda 1887.-1890. godine, predstavlja kamen temeljac epohe elektroenergetske današnjice. U ovim patentima zaštićena su otkrića indukcionog i sinhronog motora, generatora i transformatora višefaznih struja, načini vezivanja strujnih kola i niz drugih pronalazaka u ovoj oblasti. Fotografija i radni model ilustruju Teslin prvi indukcioni motor za dvofazne naizmenične struje.

Vracanje u trecu sobu Odlazak u petu sobu Vracanje na ulaz