Polifazni sistem i njegova primena

U ovoj prostoriji prikazuje se u nizu radnih modela kako je nastala ideja pokretanja obrtne bakarne ploče putem indukovanih struja (Aragoov eksperiment iz 1825. godine), zatim model motora sa komutiranim jednosmernim strujama i nepokretnim elektromagnetima (američkog fizičara Bejlija iz 1887.) i Teslin dvofazni generator sa modelom sinhronog i asinhronog motora, koje pokreću dvofazne naizmenične struje. Za potpunije upoznavanje sa fizikalnim principom formiranja obrtnog magnetnog polja i vizuelno prikazivanje vektorskog sabiranja dveju linerano orijentisanih polja služi maketa hidraulične analogije, izradjena po Teslinoj zamisli. Godine 1893., na Svetskoj izložbi u Čikagu, Tesla je izložio i svoj duhovni model indukcionog motora u kome je rotor slobodno rotirajuće metalno jaje. Ovakav model zajedno sa radnim modelom prvog "pravog" indukcionog motora sa rotorom u kratkom spoju, ilustruje najvažniji deo Teslinog polifaznog sistema.


Zvuk kretanja jajeta 1
Zvuk kretanja jajeta 2

U konstrukciji prvih velikih generatora za višefazne struje Tesla je učestvovao svojim patentima, o svemu svedoči i ploča sa jednog od generatora hidrocentrale na Nijagari (1899.), postavljena uz model hidroenergetskjog sistema. Datum puštanja u rad prvih mašina u ovoj hidrocentrali stvarni je početak elektrifikacije sveta. Mali model hidroenergetskog sistema sa trofaznim naizmeničnim strujama u ovoj prostoriji prikazuje sve bitne elemente Teslinog izuma.
Ovde je izložen i Teslin izum turbine bez lopatica (1913.), pumpe i obrtomera konstruisanih na istom principu, koji privlače pažnju svojom origilalnošću. Na ovim pronalascima Tesla je radio više od 20 godina, pokušavajući da ih usavrši i primeni u praksi, a tek danas nailaze na pravo interesovanje i razumevanje u naučnom svetu.


Zvuk kretanja motora


Odlazak u sestu sobu Vracanje u cetvrtu sobu Odlazak na ulaz