Zvuk pražnjenja visokofrekventnog oscilatora sa transformatorom

Teslin transformator i radioveze

U sledećoj prostoriji prikazani su Teslini izumi u oblasti struje visoke učestanosti i visokih napona. Svojim oscilatorima on je prvi uspeo da proizvede struje visoke učestanosi i napona od više miliona volti. To je omogućilo razvoj novih oblasti tehnike.


Zvuk pražnjenja malog oscilatora-transformatora

Danas izgleda gotovo neverovatno da je Tesla pre više od osam decenija uspeo da proizvodi struje visoke učestanosti od više desetina hiljada perioda pri naponu od više miliona volti. Sa ovakvim naponom Tesla je eksperimentisao u svojoj laboratoriji u Njujorku, kao i u laboratoriji u udaljenom Kolorado Springsu. Rezultati tih eksperimenata daju i danas veoma raznovrsne i snažne podsticaje istraživačima širom sveta, naročito od kako je Muzej Nikole Tesle objavio Teslin "Dnevnik istraživanja u Kolorado Springsu", u kome je zapisano sve što je Tesla svojim eksperimentima postizao, dan za danom. Danas se ovakvi oscilatori i struje visoke učestanosti primenjuju u radio tehnici, industriji i u procesu oslobađanja nuklearne energije, a sam Tesla je dalekovido predvideo njihovu primenu u medicini i u industriji. Visokofrekventni oscilator sa velikim transformatorom, postavljen u sredini prostorije, napona od oko 500.000 volti, svedoči o Teslinoj genijalnosti i služi za ilustraciju dobijanja svetlosti bez žica. Tu je jedan manji oscilator - transformator, s kakvima je Tesla eksperimentisao sa cevima s razredjenim gasom. Ti eksperimenti su doneli rezultate s kojima stvarno počinje savremena tehnika liminiscentnog svetla. O tim Teslinim eksperimentima malo se zna čak i među stručnjacima, kao što se malo zna da se svojevremeno Rentgen čudio i divio kada je od Tesle primio snimke delova ljudskog organizma, dobijene primenom Teslinih visokofrekventnih struja koje su služile za napajanje cevi za proizvodnju rentgenskih znaka. Najznačajnije eksperimente sa strujama visokog napona i visoke učestanosti vršio je Tesla u oblasti bežičnih prenosa. S rezultatima koje je postigao postavio je temelje tehnike bežičnih prenosa, o čemu svedoči izloženi tekst presude Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, kojim je Teslinim izumima u toj oblasti dato prvenstvo pred Markonijevim izumima.

Vracanje u petu sobu Odlazak u sedmu sobu Odlazak na ulaz