UNITED STATES PATENTS ISSUE TO NIKOLA TESLA
PATENTI NIKOLE TESLE IZDATI U SAD
[ 86-100 ] (1900-1910)
Patent No.
Br. patenta

1
Date
Datum

2
Applic. No
Br. prijave

3
Date
Datum

4
Title
Naziv

5
645,576Mar. 20, 1900650,343Sep. 2, 1897System of Transmission of Electrical Energy
Sistem prenosa elektricne energije
649,621May 15, 1900650,343Sep. 2, 1897Apparatus for Transmission of Electrical Energy
Uređaj za prenos električne energije
655,838Aug. 14, 190020,405June 15, 1900Method of Insulating Electric Conductors
Način izolovanja električnih provodnika
11,865Oct. 23, 190030,722Sep. 21, 1900Method of Insulating Electric Conductors (reissue of 655,838)
Način izolovanja električnih provodnika (ponovno izdanje patenta 655,838)
685,012Oct. 22, 190166,980Mar. 21, 1900Means for Increasing the Intensity of Electrical Oscillations
Način povećanja jačine električnih oscilacija
685,953Nov. 5, 190162,313June 24, 1899Method of Intensifying and Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media
Način pojačanja i korišćenja dejstava energije prenete kroz prirodnu sredinu
685,954Nov. 5, 190162,316Aug. 1, 1899Method of Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media
Naźin korišćenja dejstava energije prenete kroz prirodnu sredinu
685,955Nov. 5, 1901721,790June 24, 1899Apparatus for Utilizing Effects Transmitted from a Distance to a Receiving Device Through Natural Media
Uređaj za korišćenje dejstava energije prenete na daljinu do prijemnika kroz prirodnu sredinu
685,956Nov. 5, 1901725,749Aug. 1, 1899Apparatus for Utilizing Effects Transmitted Through Natural Media
Uređaj za korišćenje dejstava energije prenete kroz prirodnu sredinu
685,957Nov. 5, 190152,153Mar. 21, 1901Apparatus for the Utilization of Radiant Energy
Uređaj za prikupljanje izračene energije
685,958Nov. 5, 190152,154Mar. 21, 1901Method of Utilizing Radiant Energy
Način prikupljanja izračene energije
723,188Mar. 17, 190323,847July 16, 1900Method of Signaling
Način prenosa poruka
725,605Apr. 14, 190423,847July 16, 1900System of Signaling
Sistem za prenos poruka
787,412Apr. 18, 1905112,034May 16, 1900Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums
Vestina prenosa električne energije kroz prirodnu sredinu