Svet će još dugo morati da čeka na um
ravan Teslinom po stvaralačkoj
sposobnosti i bogatstvu mašte.

E.H. Armstrong