galerija IV

studija, tuš  

   portret, olovka

   portret, drvorez  

  ilustracija, suva igla     

    na paši, lavirani tuš    

  suton, lavirani tuš