galerija II

akt, litografija       

      akt, tuš

akt, olovka