Marinko Stevanovic

Klikni na prazno polje Pecine dobre su kad pada kisa za pacove i zmije dobre su i za slijepog misa dobre su i da se rijeke u njima radjaju ako bas moraju ili za hajduke da se skriju i podijele plijen dobre su i za hrabre ako smiju da traze skriveno blago idi i ti ako ti je drago ali ako zelis tisinu i mir ostavi ispred svoju buku Rijeke one teku jer ne mogu da stoje kao ni mi one su siroke duboke i brze i kada se ýmÓre opet nisu mirne kao ni mi one stizu sa izvora i nose izvor u sebi kao i mi one imaju svoje ribe i bas ih briga za ribare kao i za nas ---- Copyright © by Marinko Stevanovic 2001 All rights reserved.