Lepenski Vir

Svakodnevne aktivnosti

Ogrlica od fosilnih skoljki i kamena
Svakodnevni zivot stanovnika Lepenskog Vira sastojao se od brojnih i raznovrsnih aktivnosti, kako onih koje su imale za cilj zadovoljenje ekonomskih potreba (iznalazenja sirovina, izrada alatki za obavljanje raznih poslova), tako i onih koje su vezane za zajednicka slavlja i obredne ceremonije.

U aktivnostima vezanim za zadovoljenej ekonomskih potreba koriscen je alat od razlicitih sirovina: kamena, kostiju velikih papkara, jelenskih rogova i ocnjaka divljih svinja.

Mermerni privezak
Brojne i raznovrsne predmete od kamena i kostiju moguce je po funkciji razvrstati u oruzje za lov i ribolov (projektili, udice, batovi), orudje za domacu radinost (nozevi, ubadaci, siljci, sila, dleta) i alatke za rad u prirodi (sekire, motike, rala, budaci).
Mermerni privezak
Mermerni privezak
U grupu predmeta utilitarne namene spadaju i predmeti za izradu i obradu alata (tuckovi, kugle, utege, glacala, perkuteri, tegovi) na kojima je primetna standardizacija formi).