KopaonikU zoni mesovitih suma i bukve i smrce prostiru se nepregledne cvetne livade. Raskosnim oblicima zvoncica, zmijoglavke i runolista mnogi pretpostavljaju mlade sisarke smrce i neobicno stablo hrasta goruna. Gotovo sve obradive povrsine u ovoj visinskoj zoni nekada su bile pokrivene sumom. S vremenom su na mnogim mestima sumu zamenili pasnjaci.

Dalje