NisVeliki gradski sat: zgrada Sreskog nacelstva, sada zgrada Okruznog suda, gradjena oko 1909. do 1910.godine.
Dalje