NisSaborna crkva: pod turskom vlascu 1857. godine pocelo je petnaestogodisnje gradjenje Ikonostas je od 1884. punu deceniju oslikavao Djordje Krstic
Dalje