MOJE SRCE IMA OBLIK KOSMETA  

                                      Kada bih mogao da bol mog naroda  
                                      Presadim u svoje grudi 
                                      Za spas roda svoga  
                                      Potpisao bih sve anateme  

   Moje srce ima oblik Kosmeta  
   Ono danas krvari niz Drim,Lab i Sitnicu  
   Dok Amerika i Nato baca bombe  
   Na moj narod i moju Gracanicu  

   Moje srce ima oblik Kosmeta  
   Leva komora je Kosovo  
   Desna komora je Metohija  
   Leva predkomora je Gracanica  
   A desna predkomora Visoki Decani  

   Nato bombe riju moje srce  
   Nato bombe priste crnu kosovsku smonicu  
   Iz koje nice jad i cemer umesto bozura 
   Odgone vile sa Goles planine 
   U ambis, u crno sunce kosovske tragedije  

   Moje srce ima oblik Kosmeta 
   Ono danas krvari niz Drim,Lab i Sitnicu 
   Dok Amerika i Nato baca bombe  
   Na moj narod i moju Gracanicu 

   Chicago  
   26.3.1999