ONAKO......

Peter Wolf (pwolf@iicm.tu-graz.ac.at)
Tue, 05 Nov 1996 12:58:38 +0100

Stojko,
Mislim da bi bilo dobro da uradiss joss akorda(za gitaru naravno)

unaprijed zahvalan
Sanjin K.