Re: The Book Of Home: Akordi

Predrag L. Stojkov (stojkov@het.brown.edu)
Fri, 10 Jan 1997 16:58:57 -0500 (EST)

Bojane

Svakako, ako moz"es" da pos"aljes" neke akorde (ili popravis" neke od
ovih amaterski uradjenih), vis"e si no dobrodos"ao. Zasada nemam druge
izvore akorda, pa su takvi kakvi su. Naz"alost.

Pozdrav i hvala na javljanju (sugestiji).

Predrag

On Tue, 7 Jan 1997, Bojan Jancevic wrote:

> Primetio sam da je dosta akorda u "Book of home" prilicno amaterski
> uradjeno. Da li postoji mogucnost da se ubace neki akordi.
> Pozdrav
> Bojan
>

=======================================================================
Predrag L. Stojkov
stojkov@het.brown.edu http://www.het.brown.edu/people/stojkov/
=======================================================================