• Bekrija si cijelo selo vic"e, e pa jesam s"ta se koga tic"e
 • 
  
  
  Im'o kuc'u, nemam je
  Im'o zemlju, prod'o je
  Svo imanje prokock'o 
  pa s"ta -- bio mi c'eif
  
  Zar je tako nes"to grijeh
  
  Im'o drogu, nemam je
  imam zato druge sve 
  sve sam pare prokock'o
  pa s"ta -- bio mi c'eif
  
  Zar je tako nes"to grijeh
  
  Bekrija sam, bekrija sam, prvi
  Bekrija sam, to mi je u krvi 
  Bekrija sam ljudi,
  Bekrija sam ljudi 
  Bekrija si, cijelo selo vic"e,
  E pa jesam, s"ta se koga tic"e