• Blues za moju bivs"u dragu
 • 
  
  Nikad se nec'u vratit u svoj rodni grad
  Tamo me ne c"eka niko
  Vec' odavno su izblijedila sva lica  
  I vec' odavno imena im neznam
  Samo ponekad zimi
  Dok vjetrovi oplakuju dane
  Sjetim se tebe, moja bivs"a draga
  I neke njez"nosti davne
  A nes"to mi s"apne u srcu i znam
  Da sam na svijetu sam
  
  I da te ponovno vidim
  S"ta bih ti o sebi mogao rec'i
  Osim da sam sreo mnogo ljudi
  A da mi prijatelj nije bio ni jedan
  Da sam bio i gladan i slavan
  Veseo i plac"an, bijedan i sjajan 
  Da me ljubilo mnogo z"ena
  A da ni jednu volio nisam
  I nes"to mi s"apne u srcu i znam
  Da sam na svijetu sam
  
  Moja draga, moja draga
  Bivs"a draga
  Moja draga i evo umoran
  Starac sam sad
  Mada izgledam mlad