• Djurdjevdan je, a ja nisam s onom koju volim
 • 
  
  
  Proljec'e na moje rame slijec'e, djurdjevak zeleni
  Djurdjevak zeleni svima osim meni
  
  Drumovi odos"e, a ja ostah, nema zvijezde danice
  Nema zvijezde danice, moje saputnice
  
  Ej, kome sada moja draga na djurdjevak miris"e
  Na djurdjevak miris"e, meni nikad vis"e
  
  Ej, evo zore, evo zore
  Bogu da se pomolim
  Evo zore, evo zore
  Ej, Djurdjevdan je
  A ja nisam s onom koju volim
  
  Ej, kome sada moja draga na djurdjevak miris"e
  Na djurdjevak miris"e, meni nikad vis"e
  
  Njeno ime neka se spominje svakog drugog dana
  Svakog drugog dana osim djurdjevdana
  
  Ej, evo zore, evo zore
  Bogu da se pomolim
  Evo zore, evo zore
  Ej, Djurdjevdan je
  A ja nisam s onom koju volim