• Dos"ao sam da ti kaz"em da o$
 • 
  
  
  Odlazim, odlazim
  Ostavljam te, ali ne kao prije
  Ovaj put zauvjek, sad plac"i 
  Nikad vis"e ti nec'u doc'   
  Ni kada padaju kis"e, ni kad me tuga svlada
  Ni kad mi los"e ide, nikad, nikad vis"e
  
  Oprosti mi dane buduc'e
  Oprosti mi s"to c'u moz"da i sretan biti
  S"to c' zaboravit sve ovo
  S"to mi u ovom c"asu tako mnogo znac"i
  I ovu poslednju njez"nost
  S"to mi u srcu gori
  
  Dos"ao sam da ti kaz"em da
  Odlazim, odlazim, odlazim 
  Jer srce ne mogu da prevarim
  I zato odlazim, odlazim, odlazim
  Pras"tat ne mogu jer odvec' te volim
  Odvec' te volim
  
  Odlazim, odlazim
  Ostavljam te, ali ne kao prije
  Ovaj put zauvjek, sad plac"i 
  Nikad vis"e ti nec'u doc'   
  Ni kada padaju kis"e, ni kad me tuga svlada
  Ni kad mi los"e ide, nikad, nikad vis"e
  
  Odlazim