• Ha, ha, ha
 • 
  
  Moje je ime s"ef tamne strane mjeseca
  Gospodar muha, ljubavnik kurvi i kraljica
  Na mojoj vatri pohuju ratove, pikantne jeze za boje i krstove
  Uz ples, i sve uz ples
  
  U mojoj kadi ples"u krstarice
  Marinci pjevaju ruske pjesmice
  Veselje svud
  Ha, ha, ha, hahaha
  
  Bas" nes"to gledam, apsolutno bezvezno
  Nes"to je trulo u drz"avi Danskoj i bolesno
  U mom teveu kaplari lumpuju, hljeba, igara gladni zevaju
  Uz ples, i sve uz ples
  
  Ponekad na uho s"apnem papama
  Bog il' je s vama ili je sa nama
  Veselje svud
  Ha, ha, ha, hahaha
  
  Svi mars" na ples, svi mars" na ples
  Svi mars" na ples, svi mars" na ples
  
  Moje je ime s"ef tamne strane mjeseca
  Gospodar muha, ljubavnik kurvi i kraljica
  Na mojoj vatri pohuju ratove, pikantne jeze za boje i krstove
  Uz ples, i sve uz ples
      
  U mojoj kadi ples"u krstarice, marinci pjevaju ruske pjesmice
  Veselje svud
  Ha, ha, ha, hahaha
  
  Svi mars" na ples, svi mars" na ples, svi mars" na ples, svi mars" na ples
  Svi mars" na ples, s"ubi dubi dubi ,svi mars" na ples, s"ubi dubi dubi
  Svi mars" na ples, s"ubi dubi dubi, svi mars" na ples, s"ubi dubi dubi la
  
  S"ubi dubi dubi dubi la laj, laj, lajlaj, s"ubi dubi dubi la
  Laj, laj, lajlaj, s"ubi dubi dubi la laj, laj, lajlaj, s"ubi dubi dubi la