• Kad bi' bio bijelo dugme
 • 
  
  Kad bi' bio bijelo dugme 
  Mala bi se zakopc"ala u me
  Kad bi' bio dugme plavo
  Ne bi znala da sam kraj nje spav'o
  
  Da sam djerdan sav od zlata
  Grlio bih malu oko vrata
  Dir'o bi' je cijelog dana
  Ne zna selo, ne zna njena nana