• Mogla je biti prosta pric"a
 • 
  
  U stvari ordinarna pric"a
  Kao pepeljuga
  Telefon, krevet malo pic'a 
  I zaplet i poruka
  I sve je moglo sasvim tako biti
  Da nije ritam brz
  Vec' bi se snas"li i ona i ti
  Uz valcer, tango i bluz 
  
  Mogla je biti prosta pric"a
  Fina, duhovita
  Malo z"urskog kic"a
  I lagane muzike
  I sve je moglo samo tako biti
  Pros"'o bi, pros"'o bi fol
  Vec' bi se snas"li i ona i ti
  Al' ne znas" plesat rock and roll
  
  A to je bas" prosta stvar
  A vi ste bas" zgodan par
  Probajte, bas" prosta stvar