• Nakon svih ovih godina
 • 
  
  
  Tebi je lako jer ti imas" mene, a s"ta sam zato dobio
  Na kraju c'es" me ostaviti, e, to bi i blesav vidio 
  
  Poneka ljubav moz"da i vrijedi bola, moja i tvoja vis"e ne
  Jer ti si samo trag u pjesku, gorka brazda koja nestane  
  
  Danas otvaram oc"i nakon svih ovih godina
  Niti ja voljeh tebe nit' si ti mene voljela
  Samo stara navika je ostala
  
  Poneka ljubav moz"da i vrijedi bola, moja i tvoja vis"e ne
  Jer ti si samo trag u pjesku, gorka brazda koja nestane  
  
  Danas otvaram oc"i nakon svih ovih godina
  Niti ja voljeh tebe nit' si ti mene voljela
  Samo stara navika je ostala
  
  Danas otvaram oc"i nakon svih ovih godina
  Niti ja voljeh tebe nit' si ti mene voljela
  Samo stara navika je ostala
  Danas otvaram oc"i nakon svih ovih godina