• Napile se ulice
 • 
  
  
  A jen, a dva, a jen dva tri
  Napile se ulice, jer na tebe mislim curice
  Napile jer noc'as me zvijezde svrbe ko bubuljice
  Ovo nije pjesma za tebe i ne vjeruj ni jednu rijec"
  Dok se pretvarah da te volim nisam ni slutio da te volim
  
  Zazvonic'e telefon, rec'i c'u Halo, ko je?
  Tis"ina s"aputat c'e, tako samo zvoni srce moje
  Pokucat c'es", rec'i c'u Halo, ko je?
  Tis"ina s"aputat c'e, tako samo kuca srce moje
  
  Ne znam s"ta se desilo, iskac"em iz s"ina pomalo
  C"ini mi se s"ec'eru sitna gres"ka u kompjuteru 
  Dos"la si preskac"uc'i srca ko neka umiljata rec"
  Dok se pretvarah da te volim nisam ni slutio da te volim
  
  Zazvonic'e telefon, rec'i c'u Halo, ko je?
  Tis"ina s"aputat c'e, tako samo zvoni srce moje
  Pokucat c'es", rec'i c'u Halo, ko je?
  Tis"ina s"aputat c'e, tako samo kuca srce moje
  
  Napile se ulice, jer na tebe mislim curice
  Napile jer noc'as me zvijezde svrbe ko bubuljice
  Ovo nije pjesma za tebe i ne vjeruj ni jednu rijec"
  Dok se pretvarah da te volim nisam ni slutio da te volim
  
  Zazvonic'e telefon, rec'i c'u Halo, ko je?
  Tis"ina s"aputat c'e, tako samo zvoni srce moje
  Pokucat c'es", rec'i c'u Halo, ko je?
  Tis"ina s"aputat c'e, tako samo kuca srce moje