• Padaju zvijezde
 • 
  Padaju zvijezde
  
  Ona spava luduje mjesec
  Ona spava i smjes"i se
  Sutra putujem, pamti moje ime
  Poz"eli srec'u i ne zaboravi me
  Sanjaj ne budi se, jutro ionako pokvari sve
  Pokvari sve
  
  Ona spava sanja mene
  Ona spava
  Boz"e c"uvaj mi ovo pile
  Ovu mrvu zlata i svile
  Sanjaj ne budi se, jutro ionako pokvari sve
  
  Padaju zvijezde za nju
  Padaju zvijezde tu na mome jastuku
  I tiho, tiho
  Padaju zvijezde za nju
  Ptice se gnjezde tu na mome jastuku 
  I tiho, tiho
  
  Padaju zvijezde
  
  Boz"e c"uvaj mi ovo pile
  Ovu mrvu zlata i svile
  Sanjaj ne budi se
  
  Ej, padaju zvijezde za nju
  Padaju zvijezde tu na mome jastuku
  I tiho, tiho
  Padaju zvijezde za nju
  Ptice se gnjezde tu na mome jastuku
  I tiho, tiho
  
  Padaju zvijezde, padaju zvijezde, padaju zvijezde, padaju zvijezde
  Padaju zvijezde, padaju zvijezde, padaju zvijezde, padaju zvijezde