• Poz"urite konji moji
 • 
  
  Ponoc' kuca, nano moja,
  A ja nemam sna.
  Gdje su sada konji moji,
  Moja oka dva.
  Zlatom c'u ih podkovati,
  Pozlatic'u sve,
  Samo da me prije zore odnesu do nje.
  
  Dug je put,
  Poz"urite konji moji.
  Dug je put
  Brz"e, jos" brz"e, o... brz"e
  Jurite kroz noc".
  
  I ne kuni stara mati
  S"to ja nemam sna, 
  I ne kuni konje moje,
  Moja oka dva.
  Znas" kad meni na um padnu
  Milovanja sva,
  Ja ne gledam je li ponoc', ili sunce sja.