• Ruz"ica si bila, sada vis"e nisi
 • 
  
  Ruz"ica si bila jedna u mom srcu
  Ruz"ica si bila moja
  Al' nije za tebe divlja kupina
  Ni c"ovjek kao ja
  Bog mi daje, bog mi odnosi
  Ruz"ica si bila, sada vis"e nisi
  
  S vremena na vrijeme
  Kao da c"ujem stope
  K'o da ides" preko mog praga
  S vremena na vrijeme
  Al' znam da nemam prava
  Ti nisi vis"e moja draga
  
  Letjele su noc'as iznad moga krova
  Letjele su ptice selice  
  A ja sam sanjao tvoja koljena
  I tvoje poljupce
  Bog mi daje, bog mi odnosi
  Ruz"ica si bila, sada vis"e nisi
  
  S vremena na vrijeme
  Kao da c"ujem stope
  K'o da ides" preko mog praga
  S vremen na vrijeme
  Al' znam da nemam prava
  Ti nisi vis"e moja draga