• Tramvaj krec'e (ili Kako biti heroj u ova s"ugava vremena)
 • 
  
  C"ini se da nisam princ iz tvoje bajke, c"ak ni paz"
  Al' ovo nije doba Romea i Julije, to znas"
  Ja nemam ni zmaja, bijelog konja, nemam mac"
  Ni iza sedam gora, iza sedam mora, nis"ta bas"
  Tramvaj krec'e...
  
  Ti sanjas" dlakavo mus"ko, lude strasti, krv i znoj
  U dvoje istorija, Ric"ard Lavljeg Srca samo tvoj
  Danas u c"etiri, s"est i osam tvoj junak
  Gine i zadnjim dahom tvoje ime s"apuc'e u mrak.
  Tramvaj krec'e...
  
  Reci mi
  Reci, reci mi, ti prepametna
  Reci, reci mi, ti prezelena 
  Kako biti heroj u ova s"ugava vremena