• U vrijeme otkazanih letova
 •             
        
  Vani je smog, decembar i mrak
  U kasni sat crkava moj grad
  Ej, kamo srec'e
  Da si tu ovo vec"e,
  Persijska princezo
      
  Depresija, planeto uzdaha
  Depresija od graha i kupusa
  Ej, kamo srec'e
  Da si tu ovo vec"e,
  Persijska princezo
  
  Miris Istanbula   
  Sa tvojih usana
  Miris Istanbula
  U vrijeme otkazanih letova