• Za Esmu
 • 
  
  Ne rac"unaj na me, ne rac"unaj na mene
  
  Danas je kis"ilo i sutra s"e, kaz"e radio
  Los"e vrijeme za nas rajske ptice
  Malo slatkog s"ec'era za vene
  Gadno stoje stvari moje luc"e
  Ne rac"unaj na mene, ne rac"unaj na mene
  
  Esma i ja, dva oznojena andjela
  Osamdesetc"etvrta se vuc"e
  O, moj boz"e, kakvo grozno vrijeme
  Gadno stoje stvari moje luc"e
  Ne rac"unaj na mene, ne rac"unaj na mene
  
  Ipak, lijepo je bilo te godine
  Kis"e su stale zbog nje
  Lale su cvale zbog nje
  Ruz"e mirisale zbog nje, zbog Esme  
  
  Danas je kis"ilo i sutra s"e, kaz"e radio
  Osamdesetc"etvrta se vuc"e
  O, moj boz"e, kakvo grozno vrijeme
  Gadno stoje stvari moje luc"e
  Ne rac"unaj na mene, ne rac"unaj na mene
      
  Ipak, lijepo je bilo te godine
  Kis"e su stale zbog nje
  Lale su cvale zbog nje
  Ruz"e mirisale zbog nje, zbog Esme
  Zbog nje, Esme, zbog nje, Esme
  Zbog nje, Esme, zbog nje, Esme